Havalandırma Nedir ve Nasıl Çalışır?

Yapı içi hava kirliliğinin giderilmesinde ve yaşam için gerekli oksijenin sağlanmasında en ekonomik ve çevreci yol doğal havalandırmadır. Doğal havalandırma için uygun nitelikteki hava yapıya alınmalı ve kirlenen iç hava yapıdan uzaklaştırılmalıdır. Isınarak yükselen havanın soğuk hava ile yer değiştirmesi sonucu oluşan hava deviniminin özellikleri havalandırmanın etkinliği açısından önemlidir. Yapının konumunun, biçiminin, birimlerinin yerleşiminin, duvar boşluklarının, kulelerin ya da bacaların hava devinimi ile ilişkisi irdelenerek kararların tasarıma aktarılması yeterli bir doğal havalandırma için gereklidir. Doğal hava devinimi – yapı ilişkisinin doğru kurulmasıyla kullanıcı sağlığını bozmayan, enerji tüketmeyen, çevreyi kirletmeyen ve maliyetleri artırmayan bir havalandırma sağlanabilir.

Temiz Hava / Filtrasyon

Günümüzde yaşanan güncel virüs salgınları ile mücadelede daha büyük önem kazanan havalandırma sistemleri, uzman ekiplerimizce keşif yapılıp projelendirilerek işletmenize özel %100 taze havalı, filtrasyonlu çözümler sunarak  işletmenizde çalışanlarınızın ve müşterilerinizin sağlığını korumaya yardım etmektedir.

Temiz Oda Sistemleri

Temiz oda sistemleri kısa tanımıyla; ortamdaki partikül, sıcaklık, nem gibi bir çok değerin kontrol altında tutulduğu özel amaçla tasarlanmış, özel filtrasyon ve şartlandırma sistemleri kullanılan alanlardır.

ISO 14644-1 standardı temiz oda sınıflarını içerebileceği partikül miktarlarına göre sınıflandırmaktadır. Temiz odaların başlıca kullanım alanları;

  • Hava kalitesinin önem arz ettiği tüm alanlar
  • Hastane ameliyathaneleri
  • İleri teknoloji laboratuvarları
  • Mikrobiyoloji laboratuvarları
  • Özel amaçlı test laboratuvarları
  • İlaç üretim tesisleri

Endüstriyel Mutfak ve Davlumbaz Sistemleri

Mutfak Havalandırma işlemi için mutfaklarda termal akışın havalandırma için yeterli olmadığı durumlarda zorlandırılmış havalandırma sistemi kullanılır. Zorlandırılmış havalandırma sisteminde operasyon bölgelerinde egzoz yapılarak mutfak havalandırma yapılır.

Jet Fan Sistemleri

Tünel, otopark v.b mekanlarda günümüzde sıkça tercih edilmektedir. Kanallı sisteme göre kıyaslandığında, işletme ve uygulama maliyeti düşüktür, otoparklarda az yer kapladığından araç trafiğini engellemez, sessiz çalışır.