Yangından Korunma Sistemleri

Günümüzde lüksten öte ihtiyaç haline gelen yangın sistemleri, son olarak 09.07.2015 gün ve 7401 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında uygulanıp denetlenmektedir. Bu kapsamda birçok binanın bu sistemleri kurması zorunlu hale gelmiştir. (Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.) Yangından korunma sistemleri, firmamız tarafından yürürlükteki en güncel ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalınarak uygulamaları yapılmaktadır. Taraflarca yapılan sözleşme akabinde, alanında uzman mühendisler şantiye sahasında ve proje üzerinde bina ile alakalı tüm verileri toplayarak, kullanım amacına uygun yangından korunma sistemini belirler. Belirlenen sisteme göre detay proje ve hesaplar hazırlanarak şantiyede uygulama safhasına geçilir. Tecrübeli ekiplerce yapılan bu sistemler son olarak gerekli test ve kontrolleri yapıldıktan sonra kullanıcıya teslim edilir. İyi planlanmış ve uygulanmış bir yangın sistemi onlarca insanın canını kurtarabilir, bina sahiplerinin çok ciddi maddi kayıplar yaşamasını engelleyebilir.

Yangın Dolapları

Yangın dolapları, bina sakinlerinin veya eğitim almış bina personelinin kullanması beklenen otomatik olmayan bir yangın söndürme sistemidir. Ülkemizde yangın dolapları TS-EN-671 standartlarına göre üretilir. İçerisinde makaraya sarılı keten veya lastik hortum bulunur. Yangın esnasında hortum düzgünce açıldıktan sonra dolapta bulunan vana açılarak hortumdan gelen su ile yangına müdahale edilir.

Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi

Kendine özgün bir boru ağına sahip, genellikle ısı enerjisi ile aktif olan başlıkları ile yangının bulunduğu alana doğrudan basınçlı su ile müdahale edilmesini sağlayan en yaygın ve eski yangın söndürme sistemlerinin başında gelir. Uygulanacağı alanın kullanım amacına göre, ıslak veya kuru sistem olarak planlanabilir. Isı enerjisinin haricinde duman, alev v.b elektronik duyarga elemanları ile de devreye girmesi sağlanabilir. Bütün bu planlamaların yetkili yangından korunma mühendisleri ile yapılması büyük önem arz etmektedir.

Yangın Hidrantı

İtfaiye personelinin yangına müdahalede su takviyesi yapması için planlanarak bina çevresine risk durumuna göre belirli aralıklarla yerleştirilen yangın sistemidir. Hidrantlar itfaiye araçlarının kolayca yanaşıp su alabileceği şekilde planlanmalıdır. Ayrı bir zon(bölge) olarak değerlendirilip, kendine özgü bir borulama sistemi vardır. En az 1900lt/dk debi ve 700kPa basınç ile su vermesi istenir. Yönetmelikçe taban alanı 5000m^2 den büyük binalar için yapılması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca yangına müdahale açısından ulaşımı ve manevra alanı zor bölgelerde, belediyeler de bu sistemi yaptırmakla yükümlüdür.

Su Sisi (Water Mist) Sistemi

Geleneksel sprinkler sistemine kıyasla; çok daha az su tüketir, su depolama ihtiyacı azdır, pompa kapasiteleri düşüktür, boru çapları küçük seçilebilir. Tüm bu etkenler su sisi (water mist) sistemini son yıllarda oldukça popüler hale getirmiştir. Ayrıca sprinkler sistem devreye girdiğinde binalarda oluşan su kaynaklı hasarlar su sisi teknolojisinde minimize edilmiştir. Hassas arşiv odaları, kütüphane, müzeler, temiz oda, trafo odaları v.b su kaynaklı hasarın büyük olabileceği yerlerde kullanılması büyük kayıpların önüne geçmektedir.

Ücretsiz Keşif İsteyin